HÅLL SVERIGE RENT

- Intiativet är ett försök att få människor att upptäcka mer av vår fantastiska
omväxlande natur - och se poängen i att lämna den i bättre skick än när de kom,
säger Johanna Ragnartz på Håll Sverige Rent.

Många i dag har uppmärksammat den ökade nerskräpningen i naturen, och vi hoppas
skapa en tradition som får människor att hitta en gemensam lust och glädje i att hålla den ren, och träffas kravlöst över generationsgränserna.

 

Illustratör: Johnny Dyrander